TER Enterprises
Login:
Hasło:
Nie masz zainstalowanej odpowiedniej wersji pluginu Flash. Aby, obejrzeć stronę wymagana jest wersja 10.0 lub nowsza.
Miałeś wypadek drogowy? - Pomożemy ...

Zadośćuczynienie za podobną krzywdę

9 sierpnia 2017

Sąd Najwyższy:w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej indywidualizacja wysokości zadośćuczynienia doznaje ograniczeń.

 

Poszkodowani chcą znać swoje prawa

29 czerwca 2017

Komu przysługuje odszkodowanie? Czy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Odpowiedzi na te i inne pytania poznali uczestnicy bezpłatnych porad prawnych w Szczecinku.

 

Komunikat w sprawie trudności z parkowaniem

24 czerwca 2017

TER Enterprises przeprasza za trudności w parkowaniu z powodu mylącego oznaczenia parkingu oraz robót remontowych.

 
Współpracujemy z:
TER Enterprises na trojmisto.pl

Nota prawna

Serwis www.ter.pl (zwany dalej jako „serwis”) został stworzony w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach dotyczących odszkodowań, jak również o działalności TER Enterprises. Treści zawarte w serwisie nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez TER Enterprises użytkownikom. Treści zawarte w serwisie nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. TER Enterprises nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się w serwisie. W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami TER Enterprises. TER Enterprises dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji. TER Enterprises zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się w serwisie bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników serwisu. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie ciąży wyłącznie na użytkowniku serwisu. TER Enterprises nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

 

Polityka prywatności

TER Enterprises zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta TER Enterprises i użytkownika serwisu www.ter.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.ter.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: TER Enterprises nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz jego Partnerów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie korzystać z usług oferowanych przez TER Enterprises.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do TER Enterprises możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i biuletynie należącym do TER Enterprises.

Subskrypcja bezpłatnego biuletynu „InTERnet

Zaprenumerowanie elektronicznego, bezpłatnego czasopisma wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.

Niezapowiedziane Wiadomości

TER Enterprises zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości TER Enterprises rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) .

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu www.ter.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Linki

Strona www.ter.pl zawiera linki do innych stron internetowych, których TER Enterprises nie kontroluje. TER Enterprises nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z poruszaniem się przez użytkownika po stronach internetowych, do których linki zostały umieszczone na stronie www.ter.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis www.ter.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. TER Enterprises nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny, TER Enterprises dokłada wszelkich starań aby prezentowane na stronach serwisu www.ter.pl treści były możliwie wiarygodnymi i aktualnymi, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika serwisu. TER Enterprises nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie, które mogły okazać się nieaktualne lub błędne. W żadnym przypadku TER Enterprises nie będzie odpowiadało za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.ter.pl informacji wszelkiego rodzaju.