TER Enterprises
Login:
Hasło:
Nie masz zainstalowanej odpowiedniej wersji pluginu Flash. Aby, obejrzeć stronę wymagana jest wersja 10.0 lub nowsza.
Miałeś wypadek drogowy? - Pomożemy ...

SN: Należy się zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

28 marca 2018

Taką uchwałę podjął 27 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów.

 

Porozumienie Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Pacjenta

22 marca 2018

RF i RPP podpisali porozumienie o współpracy w celu ułatwienia pacjentom i klientom instytucji finansowych uzyskania wsparcia w dochodzeniu ich praw.

 

Zadośćuczynienie przy stanie wegetatywnym

6 lutego 2018

27 marca SN rozpatrzy wniosek dotyczący zadośćuczynienia dla bliskich osób w stanach wegetatywnych.

 
Współpracujemy z:
TER Enterprises na trojmisto.pl

Nota prawna

Serwis www.ter.pl (zwany dalej jako „serwis”) został stworzony w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach dotyczących odszkodowań, jak również o działalności TER Enterprises. Treści zawarte w serwisie nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez TER Enterprises użytkownikom. Treści zawarte w serwisie nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. TER Enterprises nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się w serwisie. W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami TER Enterprises. TER Enterprises dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji. TER Enterprises zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się w serwisie bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników serwisu. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie ciąży wyłącznie na użytkowniku serwisu. TER Enterprises nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

 

Polityka prywatności

TER Enterprises zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta TER Enterprises i użytkownika serwisu www.ter.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.ter.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: TER Enterprises nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz jego Partnerów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie korzystać z usług oferowanych przez TER Enterprises.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do TER Enterprises możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i biuletynie należącym do TER Enterprises.

Subskrypcja bezpłatnego biuletynu „InTERnet

Zaprenumerowanie elektronicznego, bezpłatnego czasopisma wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.

Niezapowiedziane Wiadomości

TER Enterprises zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości TER Enterprises rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) .

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu www.ter.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Linki

Strona www.ter.pl zawiera linki do innych stron internetowych, których TER Enterprises nie kontroluje. TER Enterprises nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z poruszaniem się przez użytkownika po stronach internetowych, do których linki zostały umieszczone na stronie www.ter.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis www.ter.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. TER Enterprises nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny, TER Enterprises dokłada wszelkich starań aby prezentowane na stronach serwisu www.ter.pl treści były możliwie wiarygodnymi i aktualnymi, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika serwisu. TER Enterprises nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie, które mogły okazać się nieaktualne lub błędne. W żadnym przypadku TER Enterprises nie będzie odpowiadało za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.ter.pl informacji wszelkiego rodzaju.