TER Enterprises
Login:
Hasło:
Miałeś wypadek drogowy? - Pomożemy ...

Odszkodowania wojenne dla obywateli Ukrainy

25 maja 2022

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił pierwszy w Polsce pozew, skierowany w imieniu obywatelek Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej.

 

4 ofiary wypadku samochodowego – jakie prawa mają bliscy?

20 maja 2022

Cztery ofiary śmiertelne – to tragiczny bilans wypadku drogowego, do którego doszło 16 maja 2022 roku. Na jakie wsparcie mogą liczyć bliscy ofiar?

 

Odszkodowanie za wypadek i śmierć w kopalni

28 kwietnia 2022

Osoby poszkodowane oraz rodziny górników, którzy zginęli w katastrofie, mogą ubiegać się o odszkodowanie od spółki prowadzącej kopalnie oraz jej ubezpieczyciela

 

Nota prawna

Serwis www.ter.pl (zwany dalej jako „serwis”) został stworzony w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach dotyczących odszkodowań, jak również o działalności TER Enterprises. Treści zawarte w serwisie nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez TER Enterprises użytkownikom. Treści zawarte w serwisie nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. TER Enterprises nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się w serwisie. W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami TER Enterprises. TER Enterprises dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji. TER Enterprises zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się w serwisie bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników serwisu. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie ciąży wyłącznie na użytkowniku serwisu. TER Enterprises nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

 

Polityka prywatności

Ter Enterprises Odszkodowania Zaduośćuczynienia Renty (dalej zwana TER Enterprises) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta TER Enterprises użytkownika serwisu www.ter.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.ter.pl . Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: TER Enterprises nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz jego Partnerów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszego serwisu oraz nie korzystać z usług oferowanych przez TER Enterprises.

 

Informacja o Danych Osobowych

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych, umieściliśmy w jednym miejscu i one dostępne pod adresem: https://www.gdpm.pl/rodo

 

Gromadzone dane związane z działaniem przeglądarki internetowej oraz serwerów HTTP

Dane te obejmują logi gromadzone przez serwer HTTP m.in.:
- Adres IP
- Adres URL żądania
- Informacje o przeglądarce użytkownika
- Informacje o odpowiedzi z serwera (HTTP RESPONSE)

 

Otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem systemu newsletter

Aby otrzymywać informacje marketingowe za pomocą systemu newsletter należy wyrazić zgodę.
Wyrażona zgoda traktowana jest jako:

• zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
• zgoda w myśl art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• zgoda w myśl art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy Partnerów, których dane kontaktowe podane są w serwisie i biuletynie należącym do TER Enterprises.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu www.TER Enterprises.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez użytkownika w jego przeglądarce.
Wykorzystywane są pliki cookies:
PHPSESSID - Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.
cookiesAlert – Przechowuje informacje o tym, czy zapoznano się i zatwierdzono politykę cookies.
Na naszych stronach wykorzystujemy również cookies firm trzecich – firmy Google Analitics, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;. Zasady prywatności firmy Google umieszczone są na stronie: https://policies.google.com/privacy

 

Linki

Strona www.TER Enterprises.pl zawiera linki do innych stron internetowych, których TER Enterprises nie kontroluje. TER Enterprises nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z poruszaniem się przez użytkownika po stronach internetowych, do których linki zostały umieszczone na stronie www.TER Enterprises.pl .

 

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis www.TER Enterprises.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. TER Enterprises nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny, TER Enterprises dokłada wszelkich starań aby prezentowane na stronach serwisu www.TER Enterprises.pl treści były możliwie wiarygodnymi i aktualnymi, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika serwisu. TER Enterprises nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie, które mogły okazać się nieaktualne lub błędne. W żadnym przypadku TER Enterprises nie będzie odpowiadało za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.TER Enterprises.pl informacji wszelkiego rodzaju.